Danh mục

Tin tức

CÙNG ECOMEDIC TẠO NÊN LÀNG CÔNG NGHỆ Y TẾ MEDTECH -TECHFEST 2017

1. TECHFEST 2017 có điểm gì đặc biệt? TECHFEST 2017 có chủ đề: Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp (Ecosytem connect), có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến…

Ai sẽ hỗ trợ bác sĩ gia đình khi mô hình này nhân rộng?

1. Bác sĩ gia đình cần nhiều hơn một trợ lí  Bác sĩ gia đình  là những người được đào tạo để chăm sóc bệnh nhân ban đầu một cách toàn diện trong bối cảnh sức khỏe, gia đình và xã hội của người bệnh. Kể cả khi người đó chuyển đi nơi khác và…